Buurgetallen tot 10 thema bloemen - Leerbubbels

Buurgetallen tot 10 bloemen

Na de vakantie ga ik in de klas o.a. werken rond het thema bloemen, één van de taakjes die de kinderen in hun werkhoek mogen verwachten is deze opdracht rond de buurgetallen tot 10.

Bij deze opdracht wordt de getallenrij op een andere manier ingeoefend, maar ook het vooruit tellen en het terugtellen. Hoeveel is 1 meer? En hoeveel is 1 minder? Zo kan je het buurgetal van een getal vinden. Kennis van de getallenrij is hierbij dan ook heel belangrijk.

Buurgetallen tot 10 thema lente

Waarom deze opdracht?

Tellen en kennis van de cijfers is essentieel voor het verdere rekenen. Het is dus veel meer dan het opzeggen van de telrij.
Zo moet het kind niet alleen inzicht hebben in de effectieve hoeveelheid die bij een getal/cijfer hoort (dit is hoeveelheidsbegrip). het is ook belangrijk dat het kind een volledig begrip rond getallen krijgt. M.a.w.:

  • De plaats in de getallenrij.
  • Wat is meer? Wat is minder?
  • Vooruit tellen en terugtellen.
  • Bijdoen of wegdoen om tot een bepaalde hoeveelheid te komen.
  • ….

Naast het effectief tellen van voorwerpen is het dan ook belangrijk om op allerlei mogelijke manieren te spelen met getallen, met cijfers en met hoeveelheden. Deze opdracht ‘buurgetallen tot 10 thema bloemen’ is dan ook een mooie aanvulling en een extra inoefening.

Inhoud van de download

Dit pdf-bestand bestaat uit 5 pagina’s met daarop 10 opdrachtkaarten van 1 tot 10. En 20 bloemen om uit te knippen met daarop de cijfers van 0 tot 11.

–> Download: buurgetallen tot 10 bloemen
–> Download: buurgetallen tot 20 bloemen (op vraag van velen nu ook tot 20)

Meer downloads voor het thema bloemen kan je hier vinden:
Thema bloemen - Leerbubbels
Scroll to Top