Wie eet de meeste visjes? Thema pinguïn - gratis download Leerbubbels

Wie eet de meeste visjes?

Pinguïns zijn dol op visjes. Ze eten er allemaal graag hun buikje mee vol. Maar wie eet de meeste visjes? Dat is de opzet van deze opdrachtkaarten.

Hoeveelheden vergelijken - groter dan - kleiner dan - evenveel

Op elke kaart worden 2 pinguïns met elkaar vergeleken. Wie eet de meeste visjes? Dit wordt aangeduid met de wiskundige symbolen: >, <, =.

Hoeveelheden vergelijken

Hoeveelheden vergelijken is een onderdeel van getalbegrip en is een aspect van ontluikende gecijferdheid. Niet enkel een hoeveelheid kunnen bepalen is belangrijk. Maar ook inzicht en betekenis geven aan getallen is essentieel voor het verdere rekenproces. Wat is meer? Wat is minder? Wat is evenveel?

Heel wat begrippen komen bij deze opdrachtkaarten dan ook uitgebreid aan bod:

  • Groot – klein
  • Groter – kleiner
  • Meer – minder
  • Meeste – minste
  • Evenveel
  • Gelijk aan – niet gelijk aan

Hoeveelheid met cijfer vergelijken

Naast het vergelijken van 2 hoeveelheden kan je onderaan een 2de download vinden met cijfers. Bij deze opdrachtkaarten gaan kinderen dan een hoeveelheid met een cijfer vergelijken. Dit vraagt al heel wat inzicht in getallen en hun positie op een getallenlijn.

Hoeveelheden met cijfers vergelijken

Inhoud van de downloads

Hieronder kan je 2 pdf-bestanden gratis downloaden. De eerste download is het bestand waarbij hoeveelheden met elkaar worden vergeleken. De tweede download is het bestand waarbij hoeveelheden met cijfers worden vergeleken.

Elk bestand bevat 24 opdrachtkaarten en zijn opgebouwd in verschillende niveau’s:

  • 6 kaarten met hoeveelheden tot 4 (blz. 2 tot 4)
  • 6 kaarten met hoeveelheden tot 6 (blz. 5 tot 7)
  • 6 kaarten met hoeveelheden tot 8 (blz. 8 tot 10)
  • 6 kaarten met hoeveelheden tot 10 (blz. 11 tot 13)

Op deze manier kan je gemakkelijk differentiëren en elk kind opdrachtkaarten op maat geven.

Bladzijden 14 & 15 bevatten de invulkaartjes met de wiskundige symbolen om hoeveelheden te vergelijken. Naast de symbolen >, <, =, zijn er ook niet gelijk aan (≠) symbolen. Zodat er een variatie in het spel gebracht kan worden (zie foto).

Gelijk aan - niet gelijk aan

En dan nu de downloads:

–> Download 1: Wie eet de meeste visjes?
–> Download 2: Wie eet de meeste visjes? Met cijfers

Meer downloads voor het thema pinguïns kan je hier vinden:
Thema pinguïns voor speelleerklas en kleuters
Scroll to Top